Steffen Nørgaard

Bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem Steffen Nørgaard, født 1953, udpeget af Spar Nord Fonden, hvor han har været fondsdirektør siden 2010.

Indtrådt i bestyrelsen for Musikkens Hus den 30. marts 2014. Perioden udløber ved udgangen af 2021.

Steffen er uddannet bankmand og har været beskæftiget i pengeinstitutsektoren i knap 40 år inden tiltrædelsen som fondsdirektør i Spar Nord Fonden. Steffen er uddannet HD-R og har desuden diverse bankfaglige uddannelser. 

Steffen er bestyrelsesmedlem i Musikaktionærerne og Aalborg Symfoniorkesters Sponsorklub.

Steffen er udpeget af stifter.