Michael Lundgaard Thomsen

Bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem Michael Lundgaard Thomsen, født 1964, udpeget ved selvsupplering.

Indtrådt som medlem i bestyrelsen for Musikkens Hus den 1. januar 2020. Perioden udløber ved udgangen af 2020. 

Michael er uddannet MSc i Manufacturing Management and Systems fra Aalborg Universitet, suppleret med en HD i organisation og innovation samt en Executive MBA i change management. 

Michael har mere end 20 års erfaring inden for topledelse, hvor han bl.a. har været CEO og COO i virksomhederne Siemens, Linak og Danfoss. Siden 2013 har han været Managing Director hos Aalborg Portland A/S, som er den eneste cementproducent i Danmark. I november 2019 blev Michael af regeringen udnævnt til formand for klimapartnerskabet for energi-intensiv industri. 

Michael har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde og er bl.a medlem i bestyrelsen for Aalborg Havn, Genan A/S, DI Aalborg, Procesindustrien og Aalborg Symfoniorkester. 

Michael er selvsuppleret.