Marianne Bedsted

Bestyrelsesmedlem


Bestyrelsesmedlem Marianne Bedsted, født 1967, udpeget af Realdania.

Indtrådt i bestyrelsen for Musikkens Hus den 1. januar 2018. Marianne er valgt for en to-årig periode. Perioden udløber ved udgangen af 2019.

Marianne er adm. direktør for Sallings to stormagasiner i Aalborg og Aarhus og har desuden ansvaret for franchisekæderne Starbucks og Carl´s Jr. i Danmark. Marianne har mange års ledelseserfaring både indenfor det private og den offentlige sektor, hun har bl.a. været adm. direktør for Musikhuset Aarhus i knap seks år og før det mange år i hotelbranchen som hoteldirektør og HR direktør.

Marianne har gennem årene haft en lang række tillidsposter og er i dag bestyrelsesformand for DR.

Marianne er selvsuppleret.