Christen Winther Obel

Bestyrelsesformand


Formand Christen Winther Obel, født 1961, udpeget af Det Obelske Familiefond, hvor han har været bestyrelsesformand siden 2005. 

Indtrådt som bestyrelsesformand i bestyrelsen for Musikkens Hus den 30. marts 2014. Perioden udløber ved udgangen af 2021.

Christen er uddannet cand.polit., MBA og har primært arbejdet som konsulent inden for program- og projektledelse - nu i mindre omfang i regi af eget firma. 

Christen er udpeget som bestyrelsesmedlem i en række firmaer og institutioner, primært med tilknytning til Fondet eller Nordjylland, bl.a. C.W. Obel A/S, Utzon Fonden, KUNSTEN, Skagens Kunstmuseer, Nordic Artists Management A/S, Concerto Copenhagen og Øregaard Museum.

Christen er udpeget af stifter.