Aalborg Universitet

Musik og Musikterapi på Aalborg Universitet omfatter flere alsidige uddannelser med fokus på bl.a. musik og sundhedsforståelse, fordybelse, kreativitet, praktik ophold og praktisk musikudøvelse.

Musik

Musikuddannelserne giver omfattende viden om og indsigt i såvel klassisk musik som populærmusik, både teoretisk og praktisk.

Bacheloruddannelsen i musik har to studieretninger begge med et væld af profileringsmuligheder.

En bestået bacheloruddannelse giver studerende mulighed for at vælge mellem 4 kandidatuddannelser:  

  • Almen musikvidenskab (tofaglig)
  • Musikpædagogik
  • Musikteknologi: Lyd i interaktive digitale medier
  • Musikteknologi: Produktion og performance

Læs mere om de forskellige uddannelser på: http://www.musik.aau.dk

Musikterapi

Musikterapiuddannelserne består af en treårig bachelor og en toårig kandidat. På musikterapi er vi bevidste om, at musik er noget, der kan røre de fleste mennesker. Noget musik kan gøre én vemodig eller tankefuld, og andet musik kan gøre én glad eller energifyldt. Nogle vælger bevidst musik, som giver energi til en løbetur eller lysten til at gå i gang med en stor opgave. Netop fordi musik har alle disse egenskaber, kan musikken også bruges professionelt som et særligt redskab.

I musikterapi bruges musikken bevidst til bl.a. at skabe et rum for fordybelse og refleksion og til at give meningsfulde sociale oplevelser også for mennesker med få ressourcer. Musikterapi er en uddannelse og en profession, som sætter det enkelte menneske i fokus. Derfor har Musikterapiuddannelsen fokus på at opbygge kompetencer, så den studerende kan tilpasse sin musik til et bestemt individ eller gruppe. I samspillet mellem mennesker kan musikken udvikle og styrke det enkelte menneske og give oplevelser af sammenhæng og fællesskab. Færdiguddannede musikterapeuter har derfor mulighed for at støtte mennesker, som har svært ved livet, på en respektfuld og nærværende måde.

Har du lyst til at vide mere om musikterapi og uddannelsen, så læs mere her: www.musikterapi.aau.dk