Lasse Rich Henningsen

Adm. direktør / CEO

60 20 31 11
lrh@musikkenshus.dk

Mette Werner Mikkelsen

Direktionssekretær / Sponsor Manager

60 20 31 11
mwn@musikkenshus.dk

Tanja Klitgaard

Sekretær

60 20 31 24
tk@musikkenshus.dk

Helene Ancheril Mathew

Udviklingsfacilitator / Sponsor Manager

60 20 31 12
hm@musikkenshus.dk

Rasmus Bundgaard

Souschef / CFO

60 20 31 20
rb@musikkenshus.dk

Louise Skov Nielsen

Administrationskoordinator

60 20 31 23
lsn@musikkenshus.dk

Maiken Larsen

Financial Controller

60 20 31 21
ml@musikkenshus.dk

Lisbeth Egebo

HR & Regnskabsassistent

60 20 31 22
le@musikkenshus.dk

Jeppe Uggerhøj

Programchef

60 20 31 30
ju@musikkenshus.dk

Pernille Dige Weltz

Programkoordinator

60 20 31 39
pdw@musikkenshus.dk

Peter Rønn

Festivalleder, Aalborg Operafestival

21 82 38 80
pr@aalborgopera.dk

Rikke Huus Poulsen

Salgs- og Informationskoordinator

60 20 31 46
rhp@musikkenshus.dk

Sofie Schrøder

Salgs- og Informationskoordinator

60 20 31 47
ss@musikkenshus.dk

Helle Hvidbjerg

Marketing Manager

60 20 31 40
hh@musikkenshus.dk

Helene Kondrup Jensen

Marketingkoordinator

60 20 31 41
hkj@musikkenshus.dk

Rebekka Hviid

Digital marketingkoordinator

60 62 14 21
rh@musikkenshus.dk

Peter Iversen

Produktionschef

60 20 31 50
pi@musikkenshus.dk

Jonas Bak Kjærulff

Produktionstekniker

60 20 31 55
jbk@musikkenshus.dk

Sine Beermann Hansen

Event- og produktionskoordinator

60 20 31 60
sbh@musikkenshus.dk

Karen Bering

Salgschef

60 20 31 70
kb@musikkenshus.dk

Jan Matthiesen

Projektleder, Erhvervssalg

60 20 31 61
jm@musikkenshus.dk

Lars Nørgaard

Driftsleder

60 20 31 80
ln@musikkenshus.dk

Ove Christensen

Driftsassistent

60 20 31 81
oc@musikkenshus.dk

Simon José Kjeldsen

Drifts- og serviceassistent

60 20 31 84
sjk@musikkenshus.dk

Rene Mortensen

Driftsassistent

60 20 31 85
rm@musikkenshus.dk

Mikael Kopp Christensen

Restaurantansvarlig

60 20 31 90
mkc@musikkensspisehus.dk

Daniel Ditman Pedersen

Køkkenchef

60 20 31 99
ddp@musikkensspisehus.dk

Lai Yin Cheng-Ottzen

Restaurantkoordinator

60 20 31 92
lyco@musikkensspisehus.dk