Information til hørehæmmede

Koncerten/foredraget vil være med begrænset lydproduktion.

Det er en koncert/foredrag, som overvejende er akustisk og dermed med begrænset forstærkning.

Det forventes kun at tale fra konferencier/dirigent og eventuelt sang fra solister kan være forstærket. Det er ikke givet, at alt sang eller tale på scenen forstærkes. Men hvis det transmiteres til lydanlægget i salen vil det også blive transmiteret til teleslyngen.

Det er således kun de forstærkede signaler, der vil blive sendt til teleslyngen.

Der er ingen teleslyngedækning i den vestlige del af 2. balkon.

Ud over dette vil resten af koncertsalen være dækket.