12/ 09
2016
Intimsalen

Kl. 14:00

Gratis entré

Musikterapi og ældrehelse

En eftermiddag om musik og demens

Musikkens Hus inviterer sammen med Alzheimerforeningen Nordjylland og Musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet til et særligt arrangement om musik og demens d. 12. september kl. 14-16 i Intimsalen.

Aalborg Kommune er en af landets første demensvenlige kommuner, og nu arbejder Musikkens Hus på at blive en af Danmarks første demensvenlige kulturinstitutioner.

PROGRAM

 

Velkomst

 • Lasse Rich Henningsen, adm. direktør i Musikkens Hus
 • Henrik Halkier, dekan for det Humanistisk Fakultet, AAU
 • Gunver Folmand, formand, Alzheimer Foreningen Region Nord 
 • Thomas Krarup, rådmand Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Hvorfor musik og demens?

 • Præsentation af den netop udgivne dansk/norske bog "Musikkterapi og Eldrehelse" v. Hanne Mette Ochsner Ridder, professor, AAU
 • Musikterapeutisk kor for mennesker med KOL v. Regitze Nøhr, Birgitte Bjørn og Sidsel Villadsen, kandidatstuderende, Musikterapiuddannelsen, AAU
 • Musikterapi for ældre mennesker med vidtgående funktionsnedsættelser v. Svend Eeg & Anne Koch-Mikkelsen, musikterapeuter, Sødisbakke, Mariager
 • Lydmiljø: stillhed, støj og musiklytning v. Jens Anderson-Ingstrup, ph.d.-studerende, AAU
 • Musikterapi som læringsrum for professionelle omsorgsgivere v. Aase Marie Ottesen, sygeplejerske, postdoc, AAU

Et demensvenligt Musikkens Hus

 • Stine Lindahl Jacobsen, lektor og studieleder på Musikterapiuddannelsen
 • Birgitte Vølund, formand for Alzheimer Foreningen
 • Jytte Wester, DSR, Kredsformand Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

Reception

 

<Macro: (,)>