Lasse Rich Henningsen

Adm. direktør/CEO

60 20 31 11
lrh@musikkenshus.dk

Mette Werner Nielsen

Direktionssekretær/Sponsoransvarlig

60 20 31 11
mwn@musikkenshus.dk

Rasmus Bundgaard

Souschef/CFO

60 20 31 20
rb@musikkenshus.dk

Louise Skov Nielsen

Administrationskoordinator

60 20 31 23
lsn@musikkenshus.dk

Maiken Larsen

Financial Controller

60 20 31 21
ml@musikkenshus.dk

Lisbeth Egebo

Regnskabsassistent

60 20 31 22
le@musikkenshus.dk

Mathias Kristensen

Regnskabselev

 
mk@musikkenshus.dk

Jeppe Uggerhøj

Programchef

60 20 31 30
ju@musikkenshus.dk

Asbjørn Keiding

Organisationsleder, Orkester Norden

60 20 31 31
asbjorn@orkesternorden.com

Jan Matthiesen

Producent, Orkester Norden

60 20 31 34
jan@orkesternorden.com

Gitte Friis Therkildsen

Festivalleder, Aalborg Operafestival

60 20 31 35
gitte.friis@aalborg.dk

Pernille Dige Weltz

Programassistent

60 20 31 39
pdw@musikkenshus.dk

Helle Hvidbjerg

Marketing Manager

60 20 31 40
hh@musikkenshus.dk

Lisbet Krogh

Marketingkoordinator

60 20 31 41
lmk@musikkenshus.dk

Sabina Sinajovi Brorson

Informationskoordinator

60 20 30 00
sab@musikkenshus.dk

Lotte Max Olsen

Informationskoordinator

60 20 31 25
lmo@musikkenshus.dk

Peter Klokker Fink Iversen

Produktionschef

60 20 31 50
pi@musikkenshus.dk

Jonas Bak Kjærulff

Produktionstekniker

60 20 31 55
jbk@musikkenshus.dk

Sine Beermann Hansen

Eventkoordinator

60 20 31 60
sbh@musikkenshus.dk

Sofie Schrøder

Eventkoordinator

60 20 31 61
ss@musikkenshus.dk

Karen Bering

Salgschef

60 20 31 70
kb@musikkenshus.dk

Lars Nørgaard

Driftsleder

60 20 31 80
ln@musikkenshus.dk

Ove Christensen

Servicetekniker

60 20 31 81
oc@musikkenshus.dk

Allan Stidsborg

Servicetekniker

60 20 31 83
as@musikkenshus.dk

Simon José Kjeldsen

Ejendomsserviceteknikerelev

60 20 31 84
sjk@musikkenshus.dk

Rene Mortensen

Ejendomsserviceteknikerelev

60 20 31 85
rm@musikkenshus.dk

Mikael Kopp Christensen

Restaurantansvarlig

60 20 31 90
mkc@musikkensspisehus.dk

Daniel Ditman Pedersen

Køkkenchef

60 20 31 99
ddp@musikkensspisehus.dk

Camilla Rigmor Nørby

Restaurantchef

60 20 31 99
crna@musikkensspisehus.dk